Liga Studenţilor  
   
 


Asociaţie Studenţească Naţională constituită în Decembrie 1989

Principiile LS


NOU: Revista Universitas

Sponsori:

 Principiul LIBERTÃŢII
Libertatea este un drept fundamental al fiinţei umane, drept izvorât din voinţa Creatorului. Libertatea cuvântului, libertatea de asociere, libera circulaţie a persoanelor şi informaţiilor, libertatea opţiunilor politice, religioase etc. sunt forme specifice societãţii moderne care decurg din acest principiu fundamental, principiu pe care Liga Studenţilor îl pune la temelia organizãrii şi activitãţii sale.

Principiul DEMOCRAŢIEI
Liga Studenţilor sprijinã instituţiile statului de drept, la instaurarea cãrora a contribuit prin acţiunile sale revendicative. L.S. militeazã pentru apãrarea cadrului democratic, pentru asigurarea dreptului studenţilor de a participa la conducerea vieţii universitare şi a societãţii, a dreptului de exprimare şi susţinere a principiilor şi a opiniilor proprii, prin mijloace democratice.

Principiul REPREZENTATIVITÃŢII
Liga Studenţilor, în efortul sãu de consolidare a unei instituţii reprezentative şi eficiente a comunitãţii universitare din ţara noastrã, are permanent în atenţie promovarea tradiţiilor spirituale şi culturale româneşti.

Principiul COMPETENŢEI
Liga Studenţilor considerã cã selectia în orice activitate precum şi constituirea ierarhiilor socio-profesionale trebuie sã aibã drept criterii ordonatoare aptitudinile reale, pregatirea profesionalã şi conduita moralã. În acest spirit, L.S. susţine instaurarea unui proces corect de selecţie şi ierarhizare a valorilor, promovarea valorilor autentice, marginalizarea imposturii şi impostorilor din cultura şi societatea româneascã.

Principiul LEGALITÃŢII
L.S. susţine necesitatea organizãrii vieţii societãţii şi, implicit, a vieţii universitare, în conformitate cu legile ţãrii şi în convergenţã cu ideile generoase cuprinse în Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului.

Principiul UNITÃŢII
Preluând din experienţa asociaţiilor universitare anterioare şi analizând situaţia mişcãrii studenţeşti contemporane, Liga Studenţilor promoveazã principiul unitãţii de organizare şi acţiune, singurul care poate asigura susţinerea intereselor globale ale studenţimii române precum şi participarea eficientã a studenţilor la rezolvarea problemelor specifice societãţii civile.

Principiul NON-PARTIZANATULUI
Liga Studenţilor nu se asociazã cu nici o ideologie sau politicã de partid, pãstrând o atitudine civicã responsabilã şi susţinând dreptul membrilor sãi la opţiuni ideologice sau politice proprii.

Principiul NON-VIOLENŢEI
Liga Studenţilor refuzã şi condamnã atitudinile violente şi susţine promovarea consecventã a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.

Principiul CONTINUITÃŢII
Liga Studenţilor susţine principiul continuitãţii ca un garant al sprijinului reciproc între membrii actuali şi foştii membri, în susţinerea efortului comun de promovare continuã a principiilor şi activitãţilor L.S, în cadrul societãţii româneşti.

Site realizat şi administrat de:
Gloria Grup


© Copyright Liga Studenţilor 1989 - 2016